Find Us Online At
iBookstore
Android app on Google Play
Like Us
A programme by
Mozaika ohňostroje
2 July 2020

Když se sestavují puzzle tak celek uvidíme až po úplném dokončení skládačky. A tak podobně je to často i v případě astronomie. Astronomové mohou studovat stejný objekt v různých druzích světla a prostřednictvím různých druhů přístrojů tak, aby získali ucelený obraz zkoumaného objektu.

Astronomové vytvořili svou vlastní puzzle mozaiku kombinací více než 750 pozorování stejné hvězdokupy, známé jako G286.21+0.17. Výsledkem je tento krásný snímek, který vypadá jako fialový vesmírný ohňostroj! 

Věda v pozadí krásy

Hvězdokupa je velká skupina hvězd držených pohromadě díky gravitaci. Může obsahovat několik stovek hvězd a nebo i mnoho milionů. Většina hvězd v Galaxii včetně našeho Slunce se zrodily právě v takových hvězdokupách. Jsou to takové hvězdné školky.

Týmová práce

Obrázek výše je kombinací stovek snímků z dalekohledu ALMA. Jde o speciální dalekohled, protože zachycuje citlivé rádiové vlny. Ty nemají nic společného se zvukem, ale jde o specifický druh světla, které nemůžeme vidět. Rádiové vlny emitované hvězdokupou procházejí skrz hustá mračna plynu a cestují k našim teleskopům, na rozdíl od viditelného světla, které je mračny zablokováno. Obrazy rádiových vln zachycené tímto dalekohledem jsou na fotografii zobrazeny jako fialový ohňostroj.

Tato krásná mozaika ohňostroje byla nakonec vytvořena spoluprací dvou dalekohledů. Zatímco ALMA v mozaice zachytil fialový ohňostroj, hvězdy byly zaznamenány Hubblovým vesmírným teleskopem (NASA/ESA). Tento dalekohled pozoroval hvězdy prostřednictvím infračerveného světla, které materiálem jako je vesmírný prach, projde a zobrazí tak co je skryto. Silný hvězdný vítr z největších hvězd kupy odfoukává blízký prach a plyn.

Všechny tyto snímky dohromady podávají ještě ucelenější obraz toho, jak vypadá formující se hvězdokupa.

„Cool“ zajímavost

Tato hvězdokupa se nachází v regionu mlhoviny Carina v rámci naší Galaxie. Je vzdálená asi 8.000 světelných let od nás.

VoSk

Share:

More news
12 October 2020
1 October 2020
16 September 2020
14 September 2020
10 September 2020

Images

Fireworks Mosaic
Fireworks Mosaic

Printer-friendly

PDF File
1.1 MB