Find Us Online At
iBookstore
Android app on Google Play
Like Us
A programme by
טבעות סביב אסטרואיד

26 במרץ 2014, כ"ד אדר ב' התשע"ד

26 March 2014, Jerusalem

הטבעות של שבתאי הן אחד המראות המרהיבים ביותר בשמיים. טבעות בולטות פחות נמצאות גם סביב שאר כוכבי הלכת הענקיים האחרים במערכת השמש שלנו - צדק, אורנוס ונפטון.

אולם, למרות חיפושים קפדניים רבים, לא נמצאו טבעות סביב עצמים קטנים יותר במערכת השמש – עד עכשיו. תצפיות על אסטרואיד שנקרא 10199 Chariklo הראו כי האובייקט הזה מוקף בשתי טבעות יפות.

כש- Chariklo חלף על פני כוכב רחוק, אסטרונומים הבינו כי משהו נוסף חוסם את אור הכוכב. להפתעתם, התברר שהחסימה היא בשל שתי טבעות זעירות, אחת ברוחב שבעה קילומטרים והאחרת ברוחב שלושה קילומטרים.

זהו האובייקט הקטן ביותר אי פעם שנמצאו טבעות המקיפות אותו. ואנחנו לא לגמרי בטוחים איך הטבעות הגיעו לשם. סביר להניח שהן נוצרו כאשר כוכב הלכת הקטן התנגש עם אובייקט אחר תוך השלכת פיסות סלע אל החלל שנלכדו אז מחדש בכוח המשיכה של כוכב הלכת.

נסו לדמיין איך זה יהיה לעמוד על פני השטח של האובייקט הקפוא הזה – קטן מספיק, עד שמכונית ספורט יכולה לנהוג מהר מספיק כדי לשגר את עצמה מפניו אל החלל – ולבהות במערכת טבעות שרוחבה 20 קילומטר והיא קרובה פי 1000 מהירח! 

עובדה מגניבה

Chariklo הוא חלק מקבוצת אובייקטים הידועים כ"הקנטאורים", שמקיפה את השמש בין שבתאי ואורנוס במערכת השמש החיצונית.

תורגם על ידי אבישג עמית-שפירא

Share:

More news
12 October 2020
1 October 2020
16 September 2020
14 September 2020
10 September 2020

Images

Rings Around an Asteroid
Rings Around an Asteroid

Printer-friendly

PDF File
1.1 MB